W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.09.2018 r., ogłoszonego w bazie konkurencyjności, na zakup mapy cyfrowej zintegrowanej z systemem TMS SPEED; modułów systemu klasy TMS (Transport Management System) obejmujących obsługę procesów reklamacyjnych, automatyzację: fakturowania, naliczania wynagrodzeń, powiadamiania kontrahentów, obsługę statusów realizacji zlecenia (zintegrowanych ze stroną www.alegre.pl), zintegrowanych z systemem TMS SPEED oraz zintegrowanych, poprzez system TMS SPEED, z systemem FMS TX-SKY firmy Transics International BVBA, z mapą cyfrową (w.w.), z systemem klasy WMS (Warehouse Management System), z systemem skanowania i odczytywania faktur w technologii OCR, udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma InterLAN Sp. z o.o. sp. k, która została wybrana jako wykonawca.

Załączniki:

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia