Logistyka w dobrych rękach!

Alegre, zgodnie z obraną strategią, sukcesywnie rozwija potencjał w zakresie wsparcia logistycznego swoich Klientów zainteresowanych outsourcingiem tych usług. Wprowadzamy rozwiązania zapewniające wysoką jakość współpracy i optymalizowanie relacji kontrahent – operator.


Oferujemy usługi logistyki magazynowej i kontraktowej w ramach zarządzania przepływem towarów - zarówno dla firm produkcyjnych jak i handlowych:

Fabryki
Producenci półproduktów
Producenci części
Centra handlowe
Sklepy internetowe

Cross-docking

Cross-docking realizowany jest poprzez zebranie towarów z wielu punktów, przeładowanie oraz skonsolidowanie ich w jedną przesyłkę, która następnie dostarczana jest do jednego odbiorcy lub dekonsolidację dużych przesyłek i dystrybucję do wielu odbiorców. Proces ten wymaga dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Kluczowe dla powodzenia cross-dockingu jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwala na zintegrowanie dostaw i pełną synchronizację operacji logistycznych (ewidencjonowanie, etykietowanie, przygotowanie do wysyłki) oraz transportu. 

cross docking

LOGISTYKA
MAGAZYNOWA / KONTRAKTOWA

Logistyka magazynowa / kontraktowa jest dedykowana firmom w zakresie łańcucha dostawy – od przywiezienia towaru z fabryki poprzez składowanie, przepakowywanie, nadawanie etykiet i numeracji towarów, kompletowanie, przygotowanie do wysyłki.

logistyka magazynowa

Realizujemy transporty

Do zakładów, centrów dystrybucyjnych, magazynów, galerii handlowych.