Spółka Alegre zakończyła kluczowy element strategii rozwoju na lata 2015 - 2017. Z powodzeniem wdrożyliśmy system ERP oraz zintegrowaliśmy go z, wykorzystywanym już wcześniej, Transport Management System.

 - Prace nad inwestycją prowadziliśmy od dawna, niemniej sama implementacja przebiegła bardzo sprawnie i zamknęła się w jednym kwartale. Automatyzacja procesów IT pozwoli na jakościową poprawę efektywności zarządzania organizacją, a także wyraźnie ułatwi i sprofesjonalizuje wymianę informacji czy dokumentów z klientami - zapewnia Radosław Bugowski, dyrektor finansowy Alegre.

W przygotowaniu są już kolejne działania, takie jak wdrożenie modułów automatycznego powiadamiania klientów czy obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.  Zgodnie ze strategią spółki zmiany mają docelowo umożliwić poszerzenie zakresu  usług o te oparte o zaawansowane narzędzia technologiczne, np. cross-docking. - Integracja bazodanowa to początek przemian na polu biznesowym i zarządzania procesami. Rok 2017 będzie pod tym względem dla nas wyjątkowy. Stopniowo, ale bardzo konsekwentnie przygotowujemy się do wejścia w nowe obszary rynku TSL, a jednocześnie rozwój Alegre stwarza też większe możliwości dla naszych dotychczasowych, stałych klientów - wyjaśnia Jarosław Buła, prezes firmy.