Z satysfakcją informujemy Państwa o zwiększeniu powierzchni magazynowej przystosowanej do składowania towarów neutralnych w magazynie w Malborku.

Wzrost przestrzeni został osiągnięty poprzez wewnętrzną rozbudowę magazynu o dodatkowe piętro składowania. Zrealizowany projekt, przewidziany w strategii rozwoju na lata 2018-2019, umożliwił podwojenie dotychczasowej powierzchni magazynowej.

Nowe piętro składowania przystosowane zostało do składowania blokowego oraz szeregowego, co umożliwia sprawną logistykę towarów o dużych bryłach oraz nieregularnych nośnikach ładunków, dla których rozwiązania oparte o regały wysokiego składowania są nieefektywne.

Standardowo nowy poziom składowania został wyposażony w kamery monitorujące operacje logistyczne oraz w SSWiN.

„Zyskaliśmy nie tylko przyrost powierzchni, wzrosła także wydajność zespołu magazynowego, co przełożyło się na przyspieszenie kompletacji oraz załadunków przesyłek całopojazdowych o 30%” – wyjaśnia Michał Urbański, koordynujący prace magazynu logistycznego Alegre.

Zapraszamy do współpracy.

Magazyn Logistyczny
Fax: +48 55 629 65 50