W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.12.2017 r. na zakup systemu telematycznego FMS (Fleet Management System) wyposażonego w komputery pokładowe w liczbie 20 sztuk, udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Transics International BVBA, która została wybrana jako wykonawca.

Załączniki:

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia