W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.06.2018 r., ogłoszonego w bazie konkurencyjności, na zakup systemu WMS (Warehouse Management System) zintegrowanego z systemem TMS SPEED oraz terminala skanującego (1 szt.) i drukarki termotransferowej (1 szt.), udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Insoft Consulting Sp. z o.o., która została wybrana jako wykonawca.

Załączniki:

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia