W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.12.2018 r., ogłoszonego w bazie konkurencyjności, na zakup systemu skanowania i odczytywania faktur w technologii OCR z modułem (systemem) obiegu dokumentów elektronicznych zintegrowanego z systemem TMS SPEED oraz moduł Business Intelligence systemu ERP / BPM, udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Insoft Consulting Sp. z o.o., która została wybrana jako wykonawca. 

Załączniki:

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenia zamówienia