Rozumiemy jak istotne dla naszych klientów oraz dostawców jest szybkie i zwinne realizowanie procesów, a tym samym obsługa towarzyszącym im dokumentów.
Pilne dostarczenie klientom potwierdzenia zrealizowanych dostaw, sprawna obsługa reklamacji, zatwierdzanie faktur zakupu i szybkie płatności, wreszcie automatyczne alokowanie kosztów na poszczególne obiekty analityczne – temu wszystkiemu służyło wdrożenie systemu Workflow do elektronicznej obsługi dokumentów oraz systemu OCR’ującego faktury zakupu.


Aktualnie ponad 70% dokumentów przetwarzamy w postaci elektronicznej bez konieczności ich drukowania. Po uruchomieniu Portalu dla Przewoźnika, w drugim kwartale tego roku, będziemy w stanie całą dokumentację procesować w postaci e-dokumentów, korzystnie oddziałując tym samym na środowisko” – wyjaśnia Jarosław Buła, prezes zarządu Alegre Logistic.


Dla zwiększenia wydajności naszych zespołów w obszarze back office’u szczególne znaczenie ma wdrożenie aplikacji, która odczytuje treść faktur i samodzielnie wprowadza je do obiegu w systemie Workflow. OCR, wykorzystując technologię uczenia maszynowego (ang. machine learning), z każdym popełnionym błędem w odczycie uczy się,  eliminując w przyszłości pomyłki skorygowane przez użytkownika” – dodaje Radosław Bugowski, dyrektor finansowy Alegre Logistic.