Z myślą o naszych o dostawcach uruchomiliśmy usługę automatycznego powiadamiania o zrealizowanych płatnościach. W chwili wykonania przelewu serwer pocztowy, łącząc się z systemem ERP, będzie wysyłał wiadomość e-mail, zawierającą zestawienie zapłaconych faktur, ich kwoty oraz walutę.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa płynność finansowa w prowadzeniu działalności, szczególnie transportowej. Uznaliśmy, że oprócz terminowości zapłat, możemy dać naszym dostawcom wartość dodaną w postaci natychmiastowej informacji o spodziewanym wpływie środków na konto – tłumaczy Radosław Bugowski, dyrektor finansowy Alegre.

Praktyka awizacji płatności nie jest w Polsce powszechna, w przeciwieństwie do Niemiec, gdzie od lat przedsiębiorstwa wysyłają zawiadomienia do swoich dostawców o realizowaniu zapłaty. My tylko postanowiliśmy to zautomatyzować i przenieść na swój grunt. Skoro w naszej branży awizuje się dostawy, to dlaczego nie awizować również płatności? – dodaje retorycznie Jarosław Buła, prezes zarządu Alegre.