Założenia IT

Integracja bazodanowa to początek przemian na polu biznesowym i zarządzania procesami w Alegre.

Kluczowym wyzwaniem jest automatyzacja procesów księgowo- rozliczeniowych. Spółka konsekwentnie przygotowuje się do wejścia w nowe obszary rynku TSL, a jednocześnie rozwój Alegre stwarza też większe możliwości dla naszych dotychczasowych, stałych klientów. Zgodnie ze strategią zmiany mają docelowo umożliwić poszerzenie zakresu usług o te oparte o zaawansowane narzędzia technologiczne, np. cross-docking.

 

Najważniejsze elementy rozwoju w obszarze IT:

  • wdrożenie systemu ERP
  • pełna integracja ERP z Transport Management System
  • wdrożenie Active Directory
  • przeniesienie danych do chmury stworzonej z kilku serwerów z bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa danych
  • wdrożenie modułów do obsługi procesów reklamacyjnych
  • wdrożenie automatycznego powiadamiania klientów o zapłacie
  • wdrożenie automatycznego fakturowania wraz z barcode na dokumencie
  • pełna automatyzacja procesów księgowo-finansowych

 

Rola systemów jest niezwykle ważna, bowiem wzrastające wymagania i potrzeby klientów wymuszają na dostawcach dostarczenia towaru w odpowiednie miejsce w ściśle określonym czasie. Systemy te usprawniają przebieg informacji zapewniając odpowiednie standardy wymiany danych w całym łańcuchu dostaw produktów oraz eliminują błędy podczas wprowadzania danych, automatyzują procesy obsługi zamówień, pozwalają na stosowanie powszechnej identyfikacji, podwyższają poziom obsługi i zadowolenia klientów.

 

 

Cele infrastrukturalne 

Alegre, w ramach obranej strategii rozwoju, do 2018 roku realizuje poniższe mierzalne cele na rzecz podniesienia potencjału firmy oferowanego Klientom 

powiększenie floty do liczby 150 pojazdów
powiększenie liczby własnych naczep do 70
wzmocnienie składu zespołu do liczby 75 osób
wzrost przestrzeni magazynowej o 150%
zakończenie rozbudowy nowej siedziby (biura)

W przypadku floty jej możliwości są budowane dwutorowo. Po pierwsze w oparciu o własne ciągniki (Volvo) i naczepy, a po drugie bazując na atrakcyjnym, długofalowym programie współpracy dla przewoźników, którzy „wnoszą“ do firmy blisko połowę pojazdów.