ALEGRE Logistic Sp. z o.o.

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa,
Działanie 2.2 – Inwestycje profilowane,
Poddziałania 2.2.1 – Inwestycje profilowane – Wsparcie dotacyjne,

Tytuł realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności funkcjonowania Firmy ALEGRE Logistic poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Celem projektu jest przełamanie bariery rozwojowej poprzez zastosowanie TIK prowadzących do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa oraz rozszerzenia palety usług o outsourcing logistyki, a przez to zyskania przewagi na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa poprzez:

  • rozszerzenie oferty usług o outsourcing logistyki, w szczególności dla klientów zagranicznych
  • obniżenie kosztów zatrudnienia
  • wzrost wydajności pracy dyspozytorów
  • optymalizację wykorzystania zasobów taboru i kierowców oraz redukcję postojów
  • skrócenie czasu planowania
  • automatyzację procesów biznesowych

Efektem społecznym realizacji inwestycji będzie także korzystny wpływ na środowisko naturalne poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mobilności ładunków przy możliwie najniższym obciążeniu środowiska (m.in. poprzez redukcję pustych przebiegów, oszczędność paliwa).

Dodatkowym efektem inwestycji będzie korzystny wpływ na bezpieczeństwo kierowców, zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Wartość projektu: 457 810,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 167 362,80 PLN

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenia zamówienia i wyborze Wykonawcy   27.12.18
Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy   04.10.18
Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy   04.07.18
Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy   21.12.17