Zakończona powodzeniem realizacja strategii rozwoju na lata 2015-2017 skłania do opublikowania dalszych planów Alegre na najbliższe lata. Z satysfakcją przyjmujemy, że kluczowe elementy polityki rozwoju udało nam się zrealizować do końca III kwartału 2017 r.

Spośród ośmiu strategicznych punktów w obszarze IT zrealizowaliśmy siedem, świadomie rezygnując jedynie z wdrożenia narzędzi do obsługi procesów reklamacyjnych. Zostaną one uwzględnione w nowej perspektywie wraz z rozbudową systemu TMS.

Zakończenie prac nad poprawą efektywności i automatyzacją Back Office umożliwia skoncentrowanie działań w ramach nowej strategii na rozwiązaniach wspierających core business Alegre.

Strategia rozwoju ALEGRE 2.0 na lata 2018-2019 opiera się na dwóch filarach:

automatyzacja procesów oraz tworzenie rozwiązań dedykowanych dla naszych klientów
organiczny wzroście floty oraz powierzchni magazynowej

Efektywne i właściwe zarządzanie flotą pojazdów i relacjami z klientem w ramach świadczonych usług transportowych oraz logistycznych jest dzisiaj możliwe jedynie przy szerokim wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Coraz więcej zleceniodawców wymaga od przedsiębiorców elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi. W praktyce oznacza przewóz każdej ilości towaru z zróżnicowanych gabarytach z różnych części świata, na małe i duże odległości, odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek. 

Dzięki Strategii Rozwoju Alegre dołącza do grona najnowocześniejszych i najbardziej profesjonalnych średniej wielkości firm w polskiej branży TSL, jednoznacznie przy tym sygnalizując, że po wdrożeniu tej strategii, będzie kolejna. Ambicje naszego zespołu są bardzo duże.