W krótkim czasie planujemy zainwestować blisko 0,5 mln zł w rozwój systemów automatyzujących procesy biznesowe. Z satysfakcją przyjmujemy pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie unijne w ramach poddziałania 2.2.1. Uzyskanie wsparcia na realizację projektu „Poprawa efektywności funkcjonowania firmy ALEGRE Logistic poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” pozwoli rozpocząć pierwsze wdrożenia jeszcze w tym roku.

 

Najważniejsze elementy rozwoju w obszarze IT:

  • integracja urządzeń telematycznych FMS (Fleet Management System) w pojazdach z systemem TMS (Transport Management System)
  • wdrożenie systemu klasy WMS (Warehouse Management System) do obsługi logistyki magazynowej oraz zintegrowanie go z istniejącą architekturą TMS i ERP
  • wdrożenie profesjonalnej mapy cyfrowej, umożliwiającej optymalizację tras i kosztów przejazdu oraz zintegrowanie jej z systemem TMS
  • uruchomienie e-Alegre, czyli platformy umożliwiającej śledzenie statusów przesyłek (Track&Trace)
  • dalsza rozbudowę Business Intelligence (BI), umożliwiająca eksplorację danych dla potrzeb rachunkowości zarządczej
  • uruchomienie automatycznego naliczania wynagrodzeń kierowców w oparciu o zdefiniowane w systemie algorytmy
  • wprowadzenie dedykowanych rozwiązań w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI) z klientami i dostawcami
  • wdrożenie modułów do obsługi reklamacji i niezgodności
  • dalsza automatyzacja Back Office’u poprzez implementację technologii OCR usprawniającej wprowadzanie faktur zakupu do systemu TMS/ERP

 

 

Rola systemów jest niezwykle ważna, bowiem wzrastające wymagania i potrzeby klientów wymuszają na dostawcach dostarczenia towaru w odpowiednie miejsce w ściśle określonym czasie. Systemy te usprawniają przebieg informacji zapewniając odpowiednie standardy wymiany danych w całym łańcuchu dostaw produktów oraz eliminują błędy podczas wprowadzania danych, automatyzują procesy obsługi zamówień, pozwalają na stosowanie powszechnej identyfikacji, podwyższają poziom obsługi i zadowolenia klientów.