Zakończona powodzeniem realizacja strategii rozwoju na lata 2015-2017 skłania do opublikowania dalszych planów Alegre na najbliższe lata. Z satysfakcją przyjmujemy, że kluczowe elementy polityki rozwoju udało nam się zrealizować do końca III kwartału 2017 r.

Spośród ośmiu strategicznych punktów w obszarze IT zrealizowaliśmy siedem, świadomie rezygnując jedynie z wdrożenia narzędzi do obsługi procesów reklamacyjnych. Zostaną one uwzględnione w nowej perspektywie wraz z rozbudową systemu TMS.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku osiągniemy również zakładane cele infrastrukturalne – mówi, parafujący umowę o zakup kolejnych 10 sztuk naczep, Jarosław Buła, prezes zarządu Alegre.

Dziękuję pracownikom oraz zespołom projektowym zaangażowanym w realizację ambitnych zadań. Budowa nowoczesnej infrastruktury IT, wdrożenie systemu ERP, pełna automatyzacja procesów finansowo-księgowych to ważne etapy, które musi przejść firma z sektora MŚP, by dołączyć wkrótce do liderów branży w Polsce – dodaje prezes.

Alegre - Prawdopodobnie jeszcze w tym roku osiągniemy również zakładane cele infrastrukturalne


Zakończenie prac nad poprawą efektywności i automatyzacją Back Office umożliwia skoncentrowanie działań w ramach nowej strategii na rozwiązaniach wspierających core business Alegre.

Strategia rozwoju ALEGRE 2.0

na lata 2018-2019 opiera się na dwóch filarach:

automatyzacji procesów oraz tworzenie rozwiązań dedykowanych dla naszych klientów
organicznym wzroście floty oraz powierzchni magazynowej

Czasy są dynamiczne, a szybki rozwój nowych technologii sprawia, że niekiedy rozwiązania sprzed kilku lat nie są w stanie sprostać dzisiejszym wyzwaniom rynkowym. Skłoniło nas to do skrócenia czasu realizacji nowej strategii rozwoju. Nasze plany chcemy zrealizować najpóźniej do końca 2019 r. – tłumaczy Jarosław Buła.

W wymiarze praktycznym będą one obejmować:

 • integrację urządzeń telematycznych FMS (Fleet Management System) w pojazdach z systemem TMS (Transport Management System)
 • wdrożenie systemu klasy WMS (Warehouse Management System) do obsługi logistyki magazynowej oraz zintegrowanie go z istniejącą architekturą TMS i ERP
 • wdrożenie profesjonalnej mapy cyfrowej, umożliwiającej optymalizację tras i kosztów przejazdu oraz zintegrowanie jej z systemem TMS
 • uruchomienie e-Alegre, czyli platformy umożliwiającej śledzenie statusów przesyłek (Track&Trace)
 • dalszą rozbudowę Business Intelligence (BI), umożliwiającą eksplorację danych dla potrzeb rachunkowości zarządczej
 • uruchomienie automatycznego naliczania wynagrodzeń kierowców w oparciu o zdefiniowane w systemie algorytmy
 • wprowadzenie dedykowanych rozwiązań w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI) z klientami i dostawcami
 • wdrożenie modułów do obsługi reklamacji i niezgodności
 • dalszą automatyzację Back Office’u poprzez implementację technologii OCR usprawniającej wprowadzanie faktur zakupu do systemu TMS/ERP
 • rozbudowę wewnętrzną magazynu o dodatkowe piętro składowania
 • liczebny przyrost floty ciągników i naczep

 

W krótkim czasie planujemy zainwestować blisko 0,5 mln zł w rozwój systemów automatyzujących procesy biznesowe. Z satysfakcją przyjmujemy pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie unijne w ramach poddziałania 2.2.1. Uzyskanie wsparcia na realizację projektu „Poprawa efektywności funkcjonowania firmy ALEGRE Logistic poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” pozwoli rozpocząć pierwsze wdrożenia jeszcze w tym roku – mówi Radosław Bugowski, dyrektor finansowy Alegre odpowiedzialny za rozwój i pozyskiwanie źródeł finansowania projektów.

Poszczególne etapy realizacji strategii rozwoju, mające wartość dla naszych klientów oraz dostawców,  będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Alegre, w zakładce Aktualności.